Kościoły i parafia

Rys historyczny

Kościół: świątynia parafialna, poewangelicka, neogotycka, zabytkowa, budowa ukończona w 1900 r., po II wojnie światowej przejęta jako kościół filialny parafii pw. Wszystkich Świętych w Orchowie. Od 2001 r. jest to świątynia parafialna nowo utworzonej parafii pw. Chrystusa Dobrego Pasterza i Kapłanów Męczenników Gnieźnieńskich. W latach 2002- 2012 przeprowadzono kapitalny remont świątyni.

Zabytki: krucyfiks z połowy XVIII w. , zabytkowy prospekt organowy.

Proboszczowie parafii po 1945 r. do 2009 r. włącznie: ks. Jarosław Kulpiński od 2001 r. do 2014 r.

Kapłani, zakonnicy i zakonnice pochodzący z parafii po 1945 r.: brak

Duchowieństwo:
Proboszcz: ks. Mariusz KORONOWSKI
ustanowiony 1.07.2014

Dane o parafii

Liczba mieszk.: 1296
Liczba wiernych: 1283
Święto patronal.: Chrystus Dobry Pasterz, czwarta niedziela wielkanocna
Wiecz. adoracja: Linówiec: 31.01, Orchowo: 5.05

Ostatnia wizyt. kan.: 2018 r., ks. bp Krzysztof Wętkowski
Ulice: Bernardczyka, Dąbrowa, Dworcowa, Kościuszki, Lipowa, Łąkowa, Powstańców Wielkopolskich, Prusa, Reja, Słoneczna, Stroma, Topolowa, Myślickiego, Wyzwolenia, Zbożowa
Miejscowości: Huby, Kossakowo, Linówiec, Mlecze, Myślątkowo, Ostrówek, Rękawczynek, Wólka Orchowska

Inne kościoły

Kościół filialny pw. św. Marcina, Linówiec, wniesiony w 1749 r. z fundacji właściciela wsi Sebastiana Cząstkowskiego, drewniany, o konstrukcji zrębowej, na podmurowaniu kamiennym, oszalowany, orientowany, z dachem mansardowym. Ołtarz główny pochodzi ze zniesionego w Pakości klasztoru reformatów, barokowy, z 1 ćw. w. XVIII, architektoniczny, z lekko wklęsłym retabulum, z parami kolumn, akantową, częściowo ażurową dekoracją oraz rzeźbami dwóch adorujących aniołów w zwieńczeniu; obrazy barokowe, współczesne ołtarzowi: w polu środkowym Zaślubiny NMP z Józefem (bardzo rzadko przedstawiana scena na kościelnych obrazach), w zwieńczeniu św. Marcin, owalny. Ołtarz boczny w nim obraz Chrystusa Ukrzyżowanego ok. poł. w XIX.