Linówiec

Kościół filialny pw. św. Marcina, Linówiec, wniesiony w 1749 r. z fundacji właściciela wsi Sebastiana Cząstkowskiego, drewniany, o konstrukcji zrębowej, na podmurowaniu kamiennym, oszalowany, orientowany, z dachem mansardowym. Ołtarz główny pochodzi ze zniesionego w Pakości klasztoru reformatów, barokowy, z 1 ćw. w. XVIII, architektoniczny, z lekko wklęsłym retabulum, z parami kolumn, akantową, częściowo ażurową dekoracją oraz rzeźbami dwóch adorujących aniołów w zwieńczeniu; obrazy barokowe, współczesne ołtarzowi: w polu środkowym Zaślubiny NMP z Józefem (bardzo rzadko przedstawiana scena na kościelnych obrazach), w zwieńczeniu św. Marcin, owalny. Ołtarz boczny w nim obraz Chrystusa Ukrzyżowanego ok. poł. w XIX.