Orchowo

Rys historyczny

Kościół: świątynia parafialna, poewangelicka, neogotycka, zabytkowa, budowa ukończona w 1900 r., po II wojnie światowej przejęta jako kościół filialny parafii pw. Wszystkich Świętych w Orchowie. Od 2001 r. jest to świątynia parafialna nowo utworzonej parafii pw. Chrystusa Dobrego Pasterza i Kapłanów Męczenników Gnieźnieńskich. W latach 2002- 2012 przeprowadzono kapitalny remont świątyni.

Zabytki: krucyfiks z połowy XVIII w. , zabytkowy prospekt organowy.

Proboszczowie parafii po 1945 r. do 2009 r. włącznie: ks. Jarosław Kulpiński od 2001 r. do 2014 r.

Kapłani, zakonnicy i zakonnice pochodzący z parafii po 1945 r.: brak danych.

Duchowieństwo:
Proboszcz: ks. Mariusz KORONOWSKI
ur. 30.03.1972, w. 17.05.1997, u. 2014, dz. im. 19.01
mgr teol., adres parafii

Dane o parafii

Liczba mieszk.: 1296
Liczba wiernych: 1283
Święto patronal.: Chrystus Dobry Pasterz, czwarta niedziela wielkanocna
Wiecz. adoracja: Linówiec: 31.01, Orchowo: 5.05

Ostatnia wizyt. kan.: 2018 r., ks. bp Krzysztof Wętkowski
Ulice: Bernardczyka, Dąbrowa, Dworcowa, Kościuszki, Kwiatowa, Lipowa, Łąkowa, Myślickiego, Powstańców Wielkopolskich, Prusa, Reja, Słoneczna, Stroma, Topolowa, Wyzwolenia, Zbożowa
Miejscowości: Huby, Kossakowo, Linówiec, Mlecze, Myślątkowo, Ostrówek, Rękawczynek, Wólka Orchowska

Organizacje, ruchy i bractwa

  1. Żywy Różaniec Matek
  2. Zespół młodzieżowy Christus Vincit
  3. Ministranci i lektorzy