3 Niedziela Adwentu – 12.12.21

  1. Można nabyć świece Caritas ? Wigilijne Dzieło Pomocy. Duże świece w cenie 15 zł a małe 7 zł
  2. Proszę o zaopatrywanie się w opłatki na stół wigilijny u Pana kościelnego
  3. Msza Roratnia dla dzieci  w poniedziałek na wieczornej mszy o godz 18.00.
  4. O pomoc w dekoracji świątyni na święta proszę mieszkańców ulic Reja, Prusa i Dworcowej
  5. Ze względu na spowiedź w dekanacie ulegną zmiany w sprawowaniu Mszy świętych.
  6. W tym tygodniu w piątek przypada nasza spowiedź parafialna. Plan spowiedzi:

s p o w i e d z

17 grudnia  2021

  9.00 – 10.00  Spowiedź dla pracujących po południu (2 kapłanów)

15.00 – 16.00  Spowiedź dla wszystkich (5 kapłanów)

          16.00 Msza święta

16.30 – 17.15 Spowiedź dla wszystkich (5 kapłanów)

         17.00 Msza święta

18.00 – 18.30 Spowiedź dla wszystkich (5 kapłanów)

         18.30 Msza święta