3 Niedziela Wielkiego Postu – 15.03.20

  1. W kancelarii parafialnej są do odebrania alby dla dzieci pierwszokomunijnych.
  2. Mija rok odkąd w naszej wspólnocie jest św Jan Paweł II w relikwiach. Wielu parafian zanosi modlitwy do Boga przez wstawiennictwo naszego rodaka. Zachęcam do pogłębionej modlitwy przez wstawiennictwo Wielkiego Papieża Polaka za naszą Ojczyznę w obliczu dotykającej nas pandemii.
  3. W związku z zakazem zgromadzeń w tym tygodniu nie odbędzie się comiesięczny wyjazd do Kazimierza Biskupiego.
  4. W Parafii Różanna organizowana jest już po raz kolejny Ekstremalna Droga Krzyżowa. Wyruszy ona dnia 27 marca. Przygotowano dwie trasy: do Lichenia (45 km) i do Gniezna(43 km). Szczegóły na plakatach w gablocie i na stronie internetowej www.edk.org.pl
  5. Nasza parafialna spowiedź została przesunięta na Wielki Poniedziałek czyli 6 kwietnia.
  6. Zapraszam na nabożeństwa pasyjne:
    1. Droga Krzyżowa w piątek po mszy o godz 18.00. W Linówcu w czwartek po mszy o godz 16.00. Nie będzie w tym tygodniu Drogi Krzyżowej dla dzieci
    1. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz 15.30

D E K R E T

            W związku z rekomendacją Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski zwartej w Zarządzeniu nr 1/2020 z dnia 12 marca br., zgodnie z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

a) osobom w podeszłym wieku, 
b) osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.), 
c) dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, 
d) osobom, które czują obawy przed zarażeniem

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe. Radio Plus prowadzi transmisję Mszy św. o godz. 8.00 z katedry gnieźnieńskiej.

W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:

– kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,

– przypominam, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcam,

– znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,

– cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,

– należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,

– na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,

–  należy zrezygnować z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

Ponadto polecam duszpasterzom:

– aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,

– aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,

– aby ? przy zachowaniu należytych zasad higieny ? kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

Jednocześnie informuję, że do dnia 29 marca br.:

– wizytacje kanoniczne parafii oraz liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,

– zawieszone zostają wszelkie rekolekcje i misje parafialne, rekolekcje szkolne i skupienia dla grup zamkniętych, większe inicjatywy duszpasterskie diecezjalne i parafialne, katecheza parafialna dla dzieci, młodzieży i ich rodziców oraz nabożeństwa drogi krzyżowej dla dzieci,

– organizację nabożeństwa gorzkich żali pozostawia się roztropnej decyzji księży proboszczów. Osobom starszym zaleca się odmawiać je w domu lub uczestniczyć poprzez transmisję internetową z bazyliki prymasowskiej o godz. 15.00 na stronie archidiecezji gnieźnieńskiej,

– zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę,

–  decyzję o organizacji innych spotkań w małych grupach pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

W tym trudnym czasie proszę o modlitwę zarówno za osoby chore, dotknięte przez wirus, jak również za wszystkich, którzy chorym pomagają: lekarzy, personel medyczny i służby sanitarne, za osoby pracujące nad wynalezieniem szczepionki. Módlmy się również o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa.

Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcam do śpiewania w naszych kościołach po Mszach świętych niedzielnych suplikacji ?Święty Boże, Święty Mocny? Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie?.

? Wojciech Polak

Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński

Prymas Polski