4 Niedziela Wielkiego Postu – 22.03.20

  1. W kancelarii parafialnej są do odebrania alby dla dzieci pierwszokomunijnych.
  2. W środę Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to Dzień Świętości Życia. Tego dnia wielu naszych parafia podejmowało trud Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Zachęcam, aby włączyć się w to dzieło i zgodnie z zaleceniem władzy duchownej podjąć akt podczas modlitwy domowej.
  3. Zgodnie z nowymi wytycznymi Księdza Prymasa nie będą organizowane spowiedzi dekanalne. Ulegnie zmianie również celebracja Wielkiego Tygodnia. Szczegóły za tydzień.
  4. Jeśli chodzi o spowiedź wielkanocną to od tego tygodnia będę służył wszystkim w konfesjonale przed mszą świętą popołudniową i po wieczornej mszy do ostatniego penitenta. W pierwszy piątek miesiąca spowiedź od godz 16.00.. W Wielkim Tygodniu spowiedź będzie przed południem od godz 9.00 do 10.00 a po południu od godz 17.00 do mszy  swiętej. Proszę, zgodnie z zaleceniem władz nie formować kolejek do konfesjonału ale na kościele oczekiwać na spowiedź.
  5. Nabożeństwa pasyjne:
    1. Droga Krzyżowa w piątek po mszy o godz 18.00. W Linówcu w czwartek po mszy o godz 16.00. Nie będzie Drogi Krzyżowej dla dzieci
    1. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz 15.30

D E K R E T

            W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce, z dniem 20 marca br., zgodnie z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam do odwołania dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane wszystkim wiernym Archidiecezji Gnieźnieńskiej oraz wszystkim osobom przebywającym na jej terenie.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy św. we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

W tym trudnym czasie proszę wszystkich wiernych o modlitwę za osoby dotknięte wirusem, za wszystkich, którzy chorym pomagają: lekarzy, personel medyczny i służby sanitarne oraz za osoby pracujące nad wynalezieniem szczepionki. Módlmy się również o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Miłosiernemu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa.

? Wojciech Polak

Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński

Prymas Polski