Niedziela Palmowa – 5.04.20

  1. Dziś Niedziela Palmowa. Zgodnie z zarządzeniem  Księdza Prymasa nie będzie procesji z palmami
  2. W tym tygodniu spowiedź będzie w poniedziałek i środę przed południem od godz 9.00 do 10.00  a po południu od godz 17.00 do mszy  świętej. Proszę, zgodnie z zaleceniem władz nie formować kolejek do konfesjonału ale na kościele oczekiwać na spowiedź. Ponadto można się umówić na spowiedź przez telefon. W uzgodnionym czasie będę oczekiwał w kościele.
  3. Z inicjatywy młodzieży naszej parafii będzie przygotowana transmisja Triduum Paschalnego z naszego kościoła. Bardzo dziękuję za inicjatywę i zapraszam do wspólnej modlitwy w domach.
  4. Transmitować będziemy mszę:

– Niedziela Palmowa godz 11.45

– Wielki Czwartek godz 18.00

– Wielki Piątek godz 18.00

– Wielka Sobota godz 21.00

– Wielkanoc godz 11.45

– Poniedziałek Wielkanocny godz 11.45

                    Link do transmisji: 

https://www.facebook.com/Parafia-pw-Chrystusa-Dobrego-Pasterza-w-Orchowie-104323794564118/

TRIDUUM PASCHALNE

WIELKI CZWARTEK ? pamiątka ustanowienia sakramentów kapłaństwa i Eucharystii. Msza Wieczerzy Pańskiej o godz 18.00. Zgodnie z zarządzeniem Księdza Prymasa nie będzie adoracji grupowej po Mszy.

WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ ? obowiązuje post ścisły bez możliwości dyspensy. Zgodnie z Dekretem Księdza Prymasa nie będzie Drogi Krzyżowej ulicami Orchowa. Liturgia Wielkiego Piątku rozpocznie się o godz 18.00.

WIELKA SOBOTA ? zgodnie z wytycznymi Księdza Prymasa nie będzie święcenia pokarmów. Zachęca się, aby Głowa Rodziny przed spożyciem śniadania Wielkanocnego odmówiła modlitwę, której treść znajduje się również na naszej stronie parafialnej. Wigilia Paschalna rozpocznie się o godz 21.00. Nie będzie Procesuj Rezurekcyjnej na jej zakończenie.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA ? O godz 6.00 pierwsze msza święta bez procesji, następnie msza o godz 10.30 w Linówcu i o godz 11.45 w Orchowie.

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY ? układ Mszy świętych jak w każdą niedzielę

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

(?Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich?,

t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350)

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie. 

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Albo:

Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: ?Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy  jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane?.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.